Laatste nieuws

Kwaliteitsvolle Dansschool 2020 !

Deze ochtend werden we wakker met dit leuke nieuws:
DanSrijk heeft het label “Kwaliteitsvolle Dansschool 2020” behaald! 

Wat een start van het nieuwe danSjaar !

Meer bepaald wil dit zeggen dat we geslaagd zijn op volgende categorieën:

  • Clubmanagement

Achter alle dansers en lesgevers staan helpende handen en een sterk management die alla activiteiten in goede banen leiden.
De kwaliteit van het clubmanagement is erg belangrijk aangezien dit de ‘fundering’ van de dansschool of -club vormt.

  • Sportieve werking

Het label is erg belangrijk om dansers te wijzen op de kwaliteit van een dansschool of -club. De sportieve werking toont voor dansers aan dat ze in jouw school of club voldoende uitdaging krijgen van podiumkansen, oefenavonden of wedstrijden kunnen genieten.

  • Accommodatie

Ook de accommodatie is een belangrijk onderdeel die mee de kwaliteit van jouw school of club bepaalt. Voor dansers is de zaal een erg bepalende factor en ook voor jouw docenten helpt een goede infrastructuur bij het lesgeven.

  • Ethiek

Als federatie zetten we ons in om ethiek meer op de voorgrond te plaatsen in de danswereld. Als bestuur draag je een verantwoordelijkheid voor jouw dansers, docenten, … We bevragen daarom of jouw school of club begaan is met het ontwikkelen van een ethisch beleid.

  • Extra’s

We willen de scholen en clubs die meer aanbieden dan enkel een sportieve werking belonen. In deze categorie gaan we dieper in op kledij, drank – en eetgelegenheid en nevenactiviteiten die het clubgevoel een boost kunnen geven.

Meer nieuws